Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světová kapitalistická soustav spěje neúprosně ke svému zániku (strana 396)

4. 12. 2012

„Celý můj život neustále směřuje k jedinému cíli: být dobrým člověkem. Chci, aby tím, že žiji, bylo tepleji, světleji a radostněji co nejvíce lidem. Chtěla bych být, dá-li se to tak říci, pro lidi malinkým sluníčkem…,“ píše Nataša, korektorka z Ljuberců. (str. 326)

Uvědomělému členu komunistické společnosti se nikdy v hlavě nezrodí bláznivé přání mít pro sebe např. sto pokojů, když mu plně dostačuje třípokojový byt; nebo chtít ověšet si stěny svého obydlí vzácnými obrazy, jejichž místo je v muzeích a na jiných veřejných místech, kde se z nich může těšit každý. Nebo přecpávat skříně oděvy a spižírnu zásobami potravin, když vše, co potřebuje, lze bez překážky obdržet ve společném skladu ze společných zásob. (str. 295)
Například pro kapitalistickou výrobu je typické, že na jedné straně stojí kapitalista a na druhé straně námezdní dělník. Co to znamená? Kapitalistická reprodukce rodí a upevňuje podmínky pro vykořisťování dělníka, neustále ho nutí prodávat svou pracovní sílu, a kapitalista se obohacuje. Socialistická reprodukce zcela přirozeně obnovuje vztahy soudružské spolupráce a vzájemné pomoci. Přitom tyto vztahy pouze neopakuje, ale zdokonaluje je, protože socialismus se rozvíjí v komunismus. (str. 187)
Za socialismu přestaly být peníze nástrojem moci a předmětem uctívání. Mnohé pojmy minulosti, jako „bohaté dědictví“, „výhodný sňatek“, ztratily smysl a postupně zmizely z denního života. V socialistické společnosti nelze koupit továrnu a v ní vykořisťovat dělníky, ani poslanecký mandát nebo ministerské křeslo. Pouze osobní schopnosti, práce ve prospěch společnosti jsou za socialismu měřítkem hodnoty člověka. (str. 183)
026-b.jpgKdyž indický spisovatel Pándit Sunderlál líčil své dojmy z návštěvy Uzbecké SSR, řekl: „Jestliže se Uzbekistán stal za sovětského zřízení vysoce vyspělou zemí – a tak tomu skutečně je - pak je toto zřízení nejlepší na světě.“ (str. 214)
Za komunismu budou v technice plně využity všechny přednosti elektrické energie. (str. 258)
Pracovitost a rozlet, velkorysost a štědrost, přímost a zásadovost a mnoho jiných vlastností sovětských lidí, s nimiž se setkáváme, jsou výsledkem přijetí nové, komunistické morálky. (str. 218)
V sovětské společnosti neexistují ostře vymezené hranice mezi třídami – dělníci, jestliže si to přejí, se mohou stát rolníky, rolníci pak dělníky; chlapci a děvčata z dělnických rodin, jestliže získají odpovídající kvalifikaci, stávají se duševními pracovníky. Taková pohyblivost hranic mezi třídami svědčí o jejich rostoucím sbližování. (str. 209)
Socialismus v SSSR zvítězil zcela a definitivně. (str. 254)
Síla plánu je pozoruhodná. (str. 161)
Ale jak to vlastně bude s lenochy? Velmi jednoduše: už nebudou existovat. (str. 294)
Vidíme, jak jsou sovětští lidé hluboce lidští: kdosi postoupil své místo v pořadníku na byt; komsomolka s nasazením života zachránila dítě zpod kol vlaku… (str. 323)
Socialismus rozbil základy starého způsobu života. Krčmy, brlohy, louče a petrolejky, kostely, karban a nevědomost vystřídaly kluby, divadla, univerzity kultury, dobře vybavené byty, elektřina a televize. (str. 329)
Zároveň se sociálními právy požívají sovětští lidé rozsáhlých politických svobod: svobody slova, tisku, spolčování, shromažďování a demonstrací. (str. 234)
Světová socialistická soustava stále jasněji dokazuje přednosti nového zřízení. Světová kapitalistická soustav naopak spěje neúprosně ke svému zániku. (str. 396)
Způsob života není soukromá věc. (str. 239)
Úvod do studia společenských věd, Nakladatelství Svoboda, Praha 1975, náklad 89 600 ks, cena 17 Kčs
Poučení z krizového vývoje: Tady snad ani žádné být nemůže…
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář